Tag: programy komputerowe

Wyrok TS UE w sprawie C-666/18: odpowiedzialność za naruszenie warunków licencji na oprogramowanie

Jaką odpowiedzialność ponosi licencjobiorca, który przekroczył zakres zezwolenia wynikającego z licencji na oprogramowanie i czy prawo krajowe może narzucać tu konkretny reżim odpowiedzialność? Na tak postawione pytanie odpowiedział TS UE w wyroku z 18...

Super Mario

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C‑355/12 Nintendo: programy komputerowe, gry wideo i techniczne zabezpieczenia

23 stycznia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-355/12 Nintendo v PC Box. Wyrok dotyczy zakresu ochrony technicznych zabezpieczeń utworu na podstawie art. 6 dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym,...