Tag: umowy

Wyrok TS UE w sprawie C-666/18: odpowiedzialność za naruszenie warunków licencji na oprogramowanie

Jaką odpowiedzialność ponosi licencjobiorca, który przekroczył zakres zezwolenia wynikającego z licencji na oprogramowanie i czy prawo krajowe może narzucać tu konkretny reżim odpowiedzialność? Na tak postawione pytanie odpowiedział TS UE w wyroku z 18...