Zasady / FAQ

Ważne zastrzeżenie

Teksty publikowane na blogu wyrażają prywatne poglądy autora. Żadnej z zamieszczonych w nim wypowiedzi nie należy więc traktować jako porady prawnej. Warto pamiętać, że formuła bloga umożliwia czasem nieco mniej wyważoną wypowiedź, a we wpisie nie ma miejsca na pełną ocenę wszystkich możliwych aspektów prawnych. Jakkolwiek pisanie tu traktuję poważnie, to nie należy oczekiwać rzetelności na poziomie artykułu do Kwartalnika Prawa Prywatnego czy opinii prawnej. Nie udzielam również informacji i porad za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jedyną formą mojej aktywności zawodowej jest wykonywanie zawodu radcy prawnego w kancelarii.

Reklama i product placement

Blog jest przedsięwzięciem całkowicie niekomercyjnym. Dlatego nie zamieszczam na nim jakichkolwiek reklam ani bezpośrednio, ani w postaci boksa reklamowego dostawców usług takich jak AdSense. Nie biorę też wynagrodzenia za zamieszczenie na blogu jakichkolwiek informacji, nie przyjmuję produktów do recenzji i nie podejmuję jakichkolwiek innych podobnych aktywności związanych z blogiem. Jeżeli opisuję coś pozytywnie, to dlatego, że mi się podoba. Od ocen negatywnych staram się powstrzymać (zawsze wówczas na swój użytek wymyślam sposoby na zaczepienie takiej negatywnej informacji od strony prawnej), choć nie zawsze mi się to udaje i nie zawsze uważam to za celowe.

Prawa autorskie i dalsze wykorzystanie

Teksty zamieszczone na blogu są mojego autorstwa i – niezależnie od ich wartości – podlegają ochronie prawnoautorskiej. Można z nich korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku. Przedruk materiałów zamieszczonych w serwisie bez mojej zgody jest niedozwolony. Jeżeli jesteś zainteresowany szerszym ich wykorzystaniem – proszę o kontakt. Stwierdzenie niniejsze proszę traktować jako zastrzeżenie przedruku w rozumieniu art 25 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdjęcia i rysunki pochodzą w większości z serwisów takich jak Freeimages czy Pixabay. Zasady korzystania z tych elementów określają odpowiednie licencje.

Pliki cookies

Nie lubię informacji o plikach cookies. Moim zdaniem bardziej przeszkadza, niż pomaga. Nie zdecydowałem się na zamieszczenie stosownej informacji przy wejściu do serwisu również z tego powodu, że nie mam takiego prawnego obowiązku. Literalnie rzecz biorąc wymagania z art. 173 ust. 1–3 prawa telekomunikacyjnego są skierowane do wszelkich podmiotów, które mają faktyczną możliwość przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w cudzych urządzeniach końcowych. Nie do końca pomogą nam pojęcia abonenta i użytkownika. W literaturze prawniczej1 dość arbitralnie, ale zarazem sensownie przyjmuje się, że obowiązki w zakresie cookie dotyczą przedsiębiorców telekomunikacyjnych (to nie ulega dyskusji) i podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną (usługodawców w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ponieważ nie jestem usługodawcą” w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jestem adresatem obowiązków związanych z plikami cookies.

Google Analytics

Korzystam z usługi Google Analytics, świadczonej przez Google Inc. z adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W kodzie każdej strony zaszyty jest specjalny kod śledzący, powodujący wywołanie serwerów Google (Google Analytics Tracking Code). W celu zbierania danych o odwiedzinach i zachowanych użytkownika w serwisie usługa Google Analytics zapisuje i odczytuje pliki cookies. Na tej podstawie zbierane są anonimowe dane o geograficznej lokalizacji urządzenia użytkownika, dostawcy usług dostępu do sieci, z których korzysta użytkownik, systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania odwiedzin, odwiedzanych stronach i ewentualnych ponownej wizycie w serwisie. Dane dostarczone przez usługę Google Analytics nie są przeze mnie łączone z danymi o ruchu lub danymi dotyczącymi użytkownika, pochodzącymi z innych źródeł. Więcej informacji o usłudze Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google.

Disqus

Ze stronami serwisu zintegrowana jest wtyczka Disqus, zapewniająca system komentarzy do artykułów. System ten, oprócz informacji podawanych przez użytkownika w formularzu, pobiera także adres IP oraz informacje dotyczące używanej przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane trafiają do Disqus Inc. z adresem: 301 Howard St, Suite 300 San Francisco, CA 94105. Informacje na temat polityki prywatności serwisu Disqus dostępne są pod tym adresem.

Treści niedozwolone

W komentarzach niedozwolone jest zamieszczanie treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Niedozwolone są również treści stanowiące reklamę określonych podmiotów oraz niezwiązane z tematyką komentowanego postu. W przypadku powzięcia wiadomości o zamieszczeniu takich treści usunę je lub uniemożliwię do nich dostęp. Informuję jednak, że nie monitoruję na bieżąco zawartości serwisu i nie posiadam wiedzy o wszystkich zamieszczonych w nim komentarzach.

Zgłaszanie nadużyć

Ewentualnie naruszenia zasad określonych powyżej mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktu.

  1. Zob. zwłaszcza S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne: komentarz, Warszawa 2013, s. 1013-1014.