O autorze

Zbigniew Okoń

Nazywam się Zbigniew Okoń. Jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim i na tej samej uczelni, w Katerze Prawa Cywilnego, pod kierunkiem prof. Janiny Preussner-Zamorskiej, obroniłem doktorat. Od ponad 20 lat główne obszary moich zainteresowań naukowych i zawodowych to okolice własności intelektualnej, prawa konkurencji, reklamy i nowych technologii. Dobrze czuję się na pograniczu prawa prywatnego i regulacji publicznoprawnych, lubię też czasem zabawy ze skomplikowanymi problemami konstrukcyjnymi, zwłaszcza w prawie autorskim.

Jestem partnerem w kancelarii Maruta Wachta sp.j. gdzie zajmuję się dwoma obszarami. Pierwszym jest własność intelektualna, szczególnie w kontekście nowych technologii. W praktyce przekłada się głównie na prawo autorskie i kontrakty (licencjonowanie, wdrożenia, serwis, outsourcing, cloud computing). Drugim jest e-commerce i marketing. Tu pomagam naszym klientom tworzyć kanały sprzedaży on-line, doradzam w zakresie prawa konsumenckiego i relacji z regulatorami, zajmuję się produktami objętymi ograniczeniami sprzedaży i reklamy oraz problemami ochrony danych osobowych i prywatności w działalności emarketingowej.

Jestem również adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie trafiłem aby pomóc w realizacji projektu z zakresu Industry 4.0. W ramach działalności naukowej współpracuję ponadto z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Sekcją Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Od czasu do czasu prowadzę też zajęcia na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Niestety aktywności zawodowe nie pozostawiają tyle czasu na pisanie, ile chciałbym temu poświęcić. Od czasu do czasu udaje mi się jednak coś opublikować. Ponieważ to właśnie publikacje wyznaczają skille w działalności naukowej, poniżej zamieszczam wykaz mojego dorobku. Oczywiście tego bardziej naukowego, bo nie tylko naukowo i nie tylko o prawie zdarzało mi się pisać.

Zachęcam do lektury bloga. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować lub podyskutować na tematy poruszane na blogu, skorzystaj z jednego z kanałów wymienionych na stronie Kontakt lub serwisów społecznościowych linkowanych w stopce.

Książki i komentarze

 1. Z. Okoń, Komentarz do art. 6 (współautor D. Flisak), 6[1], 17, 17[1], 22, 74-77[2], 110[24]-110[30] w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, D. Flisak (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Z. Okoń, Ochrona danych osobowych a prawa własności intelektualnej w: D. Lubasz (red.) Meritum. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2020
 2. Z. Okoń, Wykorzystanie utworów dla potrzeb głębokiego uczenia w świetle europejskiego prawa autorskiego, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2019
 3. Z. Okoń, Marketing bezpośredni prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w świetle planowanej reformy prawa europejskiego, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, Warszawa 2017
 4. Z. Okoń, Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, Warszawa 2016
 5. Z. Okoń, Application of Copyright in the Area of ICT, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 6. Z. Okoń, Legal Protection of Software, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 7. Z. Okoń, Legal Protection of Databases, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 8. Z. Okoń, ICT Contracts, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 9. Z. Okoń, Non-Contractual Liability, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 10. Z. Okoń, M. Ożóg, Regulation of Cryptography and other Dual Use Goods, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 11. Z. Okoń, Własność intelektualna, w: D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009
 12. Z. Okoń, Copyright Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009
 13. Z. Okoń, Software Contracts, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009
 14. Z. Okoń, M. Ożóg, Trademark Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009
 15. Z. Okoń, M. Ożóg, Patent Law, w: A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009
 16. Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona)
 17. Z. Okoń, Ochrona baz danych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona)
 18. Z. Okoń, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona)
 19. Z. Okoń, Wyroby tytoniowe, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 20. Z. Okoń, Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 21. Z. Okoń, Napoje alkoholowe, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 22. Z. Okoń, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 23. Z. Okoń, Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 24.  M. Świerczyński, Z. Okoń, Reklama o zasięgu międzynarodowym w świetle Kodeksu Karnego, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 25. Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003
 26. Z. Okoń, Ochrona baz danych, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003
 27. Z. Okoń, P. Podrecki, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003
 28. Z. Okoń, Reklama produktów leczniczych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Dashofer, Warszawa 2002
 29. Z. Okoń, Reklama leków i usług medycznych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001
 30. Z. Okoń, Reklama napojów alkoholowych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001
 31. Z. Okoń, Reklama wyrobów tytoniowych, w: T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001

Artykuły

 1. Z. Okoń, K. Alama, Granice ochrony prawnoautorskiej w wyroku TSUE w sprawie Sas Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd., Monitor prawniczy 21/2019, dodatek „Prawo Nowych Technologii”
 2. J. Balcarczyk, Z. Okoń, Roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia w polskim prawie autorskim na tle prawa europejskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2012, z. 4
 3. Z. Okoń, Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, 2010, nr 2
 4. Z. Okoń, Modyfikacja i opracowanie programu komputerowego w polskim prawie autorskim, ZNUJ PPWI 2010, z. 4
 5. Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, ZNUJ PIPWI 2009, z. 3
 6. Z. Okoń, Reklama 2.0, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, 2008, nr 4
 7. Z. Okoń, Marketing i sprzedaż on-line napojów alkoholowych, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, 2008, nr 3
 8. Z. Okoń, Prawo autorskie a Web 2.0, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, 2008, nr 1
 9. Z. Okoń, Ochrona technicznych zabezpieczeń utworów. Zagadnienia kolizyjnoprawne, w: J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
 10. Z. Okoń, Dostęp do kodu źródłowego, Prawo Teleinformatyczne, 2007, nr 1
 11. Z. Okoń, Fenomen Open Source, Prawo Teleinformatyczne, 2007, nr 3
 12. Z. Okoń, Systemy DRM są legalne, Prawo Teleinformatyczne, 2007, nr 2
 13. Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część II, Prawo Teleinformatyczne, 2007, nr 1
 14. Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część I, Prawo Teleinformatyczne, 2006, nr 2
 15. Z. Okoń, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych, “Monitor Prawniczy. Dodatek ‘Prawo mediów elektronicznych’”, 2006, nr 2; artykuł opublikowany również w: e-Biuletyn CBKE, 2005
 16. Z. Okoń, M. Świerczyński, Reklama wyrobów medycznych, “Państwo i Prawo” 2004/10
 17. P. Podrecki, Z. Okoń, Utrudnianie dostępu do rynku. Uwagi na tle zmian art. 15 ZNKU, Monitor prawniczy. Dodatek „10 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, 2003, nr 21
 18. Z. Okoń, Bazy danych on-line a prawo sui generis do bazy, “Monitor Prawniczy (dodatek)” 2002/24
 19. Z. Okoń, A. Skąpska-Capińska, Eksploatacja utworów w sieci w świetle dyrektywy UE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym, “Monitor Prawniczy (dodatek)” 2002/24

Inne publikacje

 1. Z. Okoń (współautor), Założenia do strategii AI w Polsce, Raport, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2018
 2. Z. Okoń, Reforma prawa autorskiego w UE, potrzebna ale nie wystarczająca, ICT Law Review 2014, nr 1 (3), s. 65-67 (felieton)
 3. Z. Okoń, Umowy w prawie autorskim, LexPolonica Przedsiębiorca (wydawnictwo elektroniczne), LexisNexis, Warszawa 2006
 4. Z. Okoń, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Lex (wydawnictwo elektroniczne), Lex, Sopot 2004