Kategoria: Programy komputerowe

Wyrok TS UE w sprawie C-666/18: odpowiedzialność za naruszenie warunków licencji na oprogramowanie

Jaką odpowiedzialność ponosi licencjobiorca, który przekroczył zakres zezwolenia wynikającego z licencji na oprogramowanie i czy prawo krajowe może narzucać tu konkretny reżim odpowiedzialność? Na tak postawione pytanie odpowiedział TS UE w wyroku z 18...

Oprogramowanie

Na marginesie UsedSoft v Oracle: problem z „elektronicznym” wyczerpaniem prawa

 Wydany 3 lipca 2012 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp. jest bez wątpienia jednym z najgłośniejszych rozstrzygnięć ostatnich lat. Doczekał sie niezliczonych omówień w publikacjach naukowych i referatach,...

Super Mario

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C‑355/12 Nintendo: programy komputerowe, gry wideo i techniczne zabezpieczenia

23 stycznia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-355/12 Nintendo v PC Box. Wyrok dotyczy zakresu ochrony technicznych zabezpieczeń utworu na podstawie art. 6 dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym,...