Nowe interpretacje w zakresie sprzedaży premiowej: duży kłopot dla organizatorów promocji

W ciągu ostatnich miesięcy Izba Skarbowa w Warszawie na wniosek pewnego banku wydała serię interpretacji podatkowych. Bank pytał o wszystkie możliwe aspekty sprzedaży premiowej: począwszy od tego, co sprzedażą premiową jest, a co nie jest, aż po łączenie sprzedaży premiowej z konkursem. Kto pyta, ten dostaje odpowiedź. W tym wypadku była ona skrajnie niekorzystna i ma również wpływ na organizatorów promocji z innych branż niż banki.

Opodatkowanie sprzedaży premiowej

Zasady opodatkowania sprzedaży premiowej w ustawie o PIT są stosunkowo korzystne dla organizatorów promocji. Nagrody opodatkowane są zryczałtowanym, 10-procentowym podatkiem dochodowym, którego nie łączy się z innymi źródłami przychodu. Płatnikiem tego podatku jest organizator promocji, a formalności podatkowe ograniczają się do przesłania na koniec roku jednego zbiorczego formularza PIT-8AR, obejmującego tylko sumę wartości nagród wydanych w poszczególnych miesiącach.

Takie zasady opodatkowania pozwalają organizatorom promocji zdjąć obciążenia podatkowe z uczestników akcji i znacząco ograniczyć formalności oraz koszty księgowe. Ponadto przy sprzedaży premiowej istnieje możliwość skorzystania z atrakcyjnego zwolnienia podatkowego przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł.W dotychczasowej praktyce zasady opodatkowania właściwe dla sprzedaży premiowej stosowano bardzo szeroko – od przysłowiowych gratisów, wydawanych za kasami w supermarkecie, po multipartnerskie programy lojalnościowe czy akcje typu cashback. 

Czym jest sprzedaż premiowa?

Z interpretacji wydanych przez Izbę Skarbową w Warszawie w marcu i w kwietniu br. (IPPB2/415-54/12-2/MS1, IPPB2/415-50/12-2/MS1, IPPB2/415-51/12-2/AK, IPPB2/415-34/12-2/AK, IPPB2/415-35/12-2/AK, IPPB2/415-49/12-2/AK) wynika, że zakres zastosowania zasad opodatkowania właściwych dla sprzedaży premiowej jest znacznie węższy, niż dotychczas przyjmowano w praktyce. Istota wszystkich tych interpretacji jest następująca: skoro pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach, to stosując wykładnię językową, należy zdefiniować każdy z jego elementów z osobna, mianowicie termin „sprzedaż” oraz termin „premiowa”.

Zdaniem IS, pojęcie sprzedaży należy przy tym  rozumieć ściśle, a więc zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jako zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy w zamian za zapłatę ceny.  Umowy zawierane w ramach działalności bankowej (kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, związane z elektronicznymi instrumentami płatniczymi itp.), za które bank chciał przyznawać premie, niewątpliwie nie są umowami sprzedaży. W konsekwencji premie przyznawane np. za otwarcie lokaty nie są premiami z tytułu sprzedaży premiowej.

W dotychczasowej praktyce sprzedaż rozumiano raczej szeroko – także jako „sprzedaż usług”, a więc możliwe było przyznanie nagród kontrahentowi, który z organizatorem promocji zawarł nie umowę sprzedaży, lecz umowę o świadczenie usług (np. usług telekomunikacyjnych, finansowych, ubezpieczeniowych, hotelarskich, gastronomicznych, pośrednictwa nieruchomości itp.).

Co to oznacza w praktyce prowadzenia promocji?

Przywołane wyżej interpretacje są dużym problemem dla wszystkich organizatorów promocji, którzy nie prowadzą sprzedaży rzeczy, energii lub praw. Restrykcyjne podejście przyjęte przez warszawską IS oznacza między innymi, że  punkty przyznawane w popularnych programach lojalnościowych, np. za skorzystanie z myjni samochodowej na stacji benzynowej, mogą nie nie być uznane za punkty przyznane w ramach sprzedaży premiowej.  W konsekwencji premie przyznawane za nabycie usługi powinny być uznane za premie przyznane w ramach tzw. innych promocji. Dla organizatora oznacza to obowiązek wystawienia i wysłania PIT-8C, dla uczestnika zaś – doliczenia wartości nagrody do zeznania rocznego, a po zakończeniu roku podatkowego odprowadzenia podatku od nagrody, obliczonego na zasadach ogólnych, wedle progresywnej skali podatkowej.

Dla firm z branży usługowej zmiana praktyki organów skarbowych może potencjalnie znacząco podwyższyć koszty realizacji akcji promocyjnych i utrudnia organizację promocji konsumenckich. Wydaje się też, że nie taka była intencja ustawodawcy, który chciał objąć zwolnieniem wszystkie przypadki przyznawania premii w zamian za nabycie towaru lub usługi. Przytoczone interpretacje wpisują się jednak w coraz bardziej restrykcyjne podejście organów skarbowych do podatków w marketingu.

fot. Pixabay

Zbigniew Okoń

Jestem prawnikiem, radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Pracuję zawodowo, naukowo i sporo wykładam. Od blisko 20 lat moja aktywność koncentruje się wokół prawa nowych technologii i prawa marketingu. Więcej…

Może Ci się również spodoba